نحوه آماده سازی ریشه نهال

مهر ۶, ۱۳۹۴

آموزش کاشت نهال

در کاشت درختان میوه باید نکاتی را رعایت کرد. از جمله اینکه این درختان معمولا پیوندی هستند یعنی یک گیاه با میوه خوب و مشخصات مورد […]