فروش انواع نهال گرمسیری

مهر ۱۳, ۱۳۹۴

کام‌کوات

روش نگهداری کامکوات میوه های کامکوات کامکوات (کومکوات) درختان پاکوتاهی هستند که برگ های ریزی دارند. میوه های کامکوات به شکل کشیده یا گرد هستند. میوه […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۴

آووکادو

آووکادو درختی است که ارتفاع آن به حدود ۶ متر می رسد و درقسمت های گرم آمریکا و برزیل و غرب هندوستان پرورش می یابد . […]