بهترین نهال آووکادو

مهر ۱۳, ۱۳۹۴

آووکادو

آووکادو درختی است که ارتفاع آن به حدود ۶ متر می رسد و درقسمت های گرم آمریکا و برزیل و غرب هندوستان پرورش می یابد . […]